Ненапружене шпонкове з'єднання з призматичною шпонкою

Тема 6. Шпонкові і зубчасті з'єднання

Основні види шпонкових з'єднань та галузь їхнього застосування. Розрахунок ненапружених шпонкових з'єднань. Приклад розрахунку.

Основні типи зубчастих з'єднань і галузь їх використання. Розрахунок зубчастих з'єднань. (Профільні з'єднання).

Лекційний час - 1 год.

Призначення шпонкових з'єднань

Шпонкові з'єднання призначені для кутової або кутової та осьової фіксації маточин деталей (зубчастих коліс, зірочок, шківів тощо) на валах.

Шпонкою називають деталь, яка встановлюється в пазах деталей, що стикуються, і яка перешкоджає відносному обертанню або зсуву цих деталей

Шпонкові з'єднання поділяють на дві групи:

1) ненапружені, в яких використовують призматичні або сегментні шпонки;

2) напружені, які виконують клиновими, тангенціальними та круглими шпонками.

Ненапружене шпонкове з'єднання з призматичною шпонкою

Конструкцію з'єднання з призматичною шпонкою зображено на рис. 3.1, де позначено:

d – номінальний діаметр з'єднання;

b×h – ширина і висота поперечного перерізу шпонки, які беруть за стандартом залежно від діаметра вала d ;

l – довжина шпонки, що вибирається за стандартом;

lр – робоча довжина шпонки (lр = l – b);

lм – довжина маточини (lм = l + 5...10 мм);

– гарантований зазор між шпонкою і дном паза маточини;

t1 – глибина паза вала;

t2 – глибина паза маточини (t1 > t2 , t2 ≈ 0,4 h);

Т1 , Т2 – рушійний і опорний обертальні моменти;

ω – кутова швидкість.

Рисунок 3.1 – Конструкція шпонкового з'єднання
з призматичною шпонкою

У такому з'єднанні виконується лише кутова фіксація маточини на валу для передавання обертального моменту від вала до маточини або навпаки. Робочими гранями при цьому є вузькі бічні.

З’єднання призматичними шпонками найбільш поширене. За формою торців розрізняють призматичні шпонки трьох виконань 1, 2 і 3 (рис. 6. 2). Шпонки виконання 1 з закругленими торцями звичайно розміщують на валах в пазах, оброблених кінцевою фрезою; плоскі торці шпонок виконання 2 і 3 розміщують біля деталей (кінцеві шайби, і т. п.), які перешкоджають осьовому переміщенню шпонок.


4784163259743152.html
4784263016922827.html
    PR.RU™